Хищникът

Хищникът


Author: God of Tears
Date: 24.02.2009

Photobucket

Биология и особености
Хищниците, или Yautja, както се наричат самите те, са хуманоидна извънземна раса, част от вселената на филмите „Хищникът(1987)“, с Арнолд Шварценегер и „Хищникът 2“(1990) с Дани Глоувър, „Пришълецът срещу Хищника“(2004) и „Пришълците срещу Хищ-ника: Реквием“(2007). Освен това Хищникът е герой в редица комикси и книги, където влиза в схватки с Пришълците, Супермен и Батман и т.н.
Обикновено мъжките Yautja достигат тегло до 150 килограма, и височина 2,5 до три метра. По-голямата част от масата им е чисто мускулна, с много малко мазнини. Цветът на кожата обикновено е пастелено жълт или зеленикавожълт с черни петна. Цветът на очите им е жълт или зелен. На главата си, Хищниците имат еквивалент на човешката коса, наподо-бяващ множество тънки и дълги, черни плитки.
Докато тялото на Хищника изглежда хуманоидно по принцип, лицето му определено не е такова. Описвани като „мутирали раци“ на външен вид, Хищниците притежават множес-тво лицеви характеристики. Най характерните от тях са четирите мандибули, които се издават напред. Малката уста е пълна с остри зъби. Мандибулите служат основно за общуване и чрез тях Хищниците изразяват своето моментно настроение, макар Yautja да притежават словесен език, и са способни да имитират други словесни езици в известен смисъл.
Биологически, Хищниците са много по-силни и бързи от обикновен човек и притежа-ват светкавични рефлекси и сръчност. Кръвта им е зелена или тъмножълта на цвят и прите-жава някои особени защитни свойства, които ги предпазват от каустичния ефект на тяхната любима плячка. Що се отнася до сетивните възприятия, смята се, че те са подобни до известна степен на тези на хората – обща практика при Хищниците е да използват техноло-гии за по-нататъшно подобрение на сетивата.
В комиксите, освен Yautja, Хищниците са наричани и Hish, макар че това може да е името на известен клан или дори порода.
Хищниците са дълголетни – понякога живеят до над 300 години. Това подсказва, че децата живеят с родителите си много дълго – достатъчно, че да придобият необходимите спо-собности за оцеляване. Отделните женски вероятно раждат през няколко десетилетия, но не поддържат постоянни двойки – в противен случай конкуренцията между мъжките ще е твър-де голяма.
Предполага се, че мъжките живеят в групи от необвързани екземпляри. В тази атмос-фера на жестока конкуренция за правата за размножаване, много мъжки не доживяват до при-емането им в даден ловен клан. Но онези, които са се доказали в лова печелят много впечат-ляващи трофеи.

Photobucket
Ловът
Културата на Хищниците като цяло се основава на концепцията на Лова. Като се има предвид, че хората на Земята са се занимавали предимно със земеделие и животновъдство, Хищниците никога не остават дълго на едно и също място. Лидерът на дадения ловен клан – т.н. Алфа мъжки, е онзи, който контролира действията на групата и раздава заповедите.
Yautja изразяват особен афинитет към други хищни раси, като най-предизвикателни цели – това обяснява ловът на хора – другият изключително успешен хищен вид. Като изпит за преминаването към зрелостта, всеки млад мъжки Хищник, обучаващ се на Лов (т.н. нечистокръвен клас) трябва да преследва и ловува „Крайната плячка“ – създанията, които хората наричат Ксеноморфи или Пришълци. Всяка грешка в този лов означава смърт, но еве-нтуална победа би значела преминаването на младия мъжкар към Младата кръв. Те са беля-зани с кръвта на убитите от тях Ксеноморфи, който белег е знак за уважение и символ на при-надлежност към даден клан. Този символ може да се използва за отбелязване и итендефици-ране на космическите кораби на различните кланове.
Макар да изглежда жестоко и брутално, поведението на Хищниците воини се ръково-ди почти изцяло от етичен кодекс, който насърчава смелостта, бойните умения и лоялността към групата. Повечето Хищници няма да убият или наранят същество, което считат за слабо или беззащитно. По тази причина те често пощадяват женските и малките на определените жертви, считащи за нечестно и недостойно да проливат кръвта на онези, които не могат да се защитават.

Photobucket
Език и комуникации
По време на лов, Хищниците използват безшумна система от жестове, за да комуники-рат един с друг. Този език на тялото е много прост и в състояние да изрази прости съобщения и идеи. Например натискането на рамото на друг Хищник надолу означава предизвикателст-во, а разклащането на рамото – приятелски поздрав.
Хищниците издават различни видове основни животински звуци. Те могат да варират от тътнещ рев (който служи за предупреждение или знак за развлечение), до подсвиркващ шум, изразяващ предупреждение, гняв или изненада. Характерното за Хищниците щракащо ръмжене може да означава любопитство или удоволствие.
Yautja също така имат и сложен писмен език. Това са някои от думите и техния приб-лизителен превод:

АМEDHA – Месо
AWU’ASA – Пълно бройно снаряжение
ASEIGAN – Служител
BAKUUB – Право копие
BPI-DE – Приключвам
C’JIT! – „По-дяволите!“, „Мамка му!“ (общото значение е ругатня)
C’NTLIP – Пий!
CH’HKT-A – Нервна енергия
CANJA – Тест, изпитание
CETANU – Бог на смъртта
DA’DTOU-DI – Малък нож
DACHANDE – Различен нож (обикновено счупен бивник)
DHI’KI-DE – Кома, безсъзнание
DTAI’KAI-DTE SA-DE NAU’GKON DTAIN’AUN – „Борбата започна и ще продължи до край!“
DTAI’K-E – Бия се
DT – Дърво

И други.

Photobucket
Въоръжение
– Биомаска
По време на лов, Хищниците носят отличителни маски, изпълняващи множество фун-кции. Базовата маска, носена от по-нисък клас воини, предлага защита по време на битка и има респиратор, който помага на Хищниците да дишат в различна от тяхната атмосфера. Колкото е по-висок класът на носещия я, толкова повече функции има био-маската. Може да филтрира до пет визуални настройки – Ултравиолетово, Инфрачервено, Термално изображе-ние на обектите и т.н. Отстрани до маската са монтирани оръжия, с широка гама от обурудва-не за наблюдение.
– Телесна мрежа
Освен за предоставяне на електро-генерирана топлина, мрежата, която Хищниците но-сят по тялото си, всъщност е компонент от сложно камуфлажно устройство. Въпреки, че е носена от повечето Хищници дори когато не е необходима, тя вероятно е била първоначално проектирана за носене по време на дълъг космически полет – най-близкото подобие на кос-мически костюм.
– Броня
Лека и позволяваща добро маневриране, бронята обаче е уязвима за по-тежки удари. Бронята е изцяло съставена от непознати материали (като повечето техника на Хищниците), а някои брони дори могат да издържат до известна степен на киселинната кръв на Ксеноморфите.
– Камуфлаж
Това е крайната Стелт-технология, която прави Хищниците практически невидими. И въпреки това тя не може да предостави истинска невидимост – противникът може да забеле-жи характерното блещукане, особено забележимо, когато Хищникът се движи. Технологията не функционира добре във вода (често изобщо не функционира) във вода, и може да е нее-фективен в среда като мъгла, дъжд или прах.
– Остриетата
Тези остриета са характерното оръжие на повечето хищници. Двете (а понякога и три) остриета, са назъбени и остри одстатъчно, че да разрежат кост и са еднакво ефективни срещу малки и големи противници. Изградени са от неизвестна сплав, която е почти нечуплива, но е уязвима за кръвта на Ксеноморфите.
– Плазмено оръдие
Леко оръжие, което изстрелва заредена плазма на далечно разстояние.

Photobucket

 

Оставете отговор