Страната на Сингите

Страната на Сингите

 

Author: Eragon 16
Date: 19.01.2008

Пролог
Едно време много отдавна съществувала страна на име Ловия в нея живеели прекрасни същества наречени синги.Те започвали деня си с песен нощта си с песен и вечерта си с песен.Но един ден краля на хората Арпадик ги прогонил от прекрасната им земя.Той мразел музиката мразел любовта мразел светлината и ги прогонил завинаги от земите на хората.Оцелелите синги се втурнали към гъстите планински гори недостъпни за хората.Така отново те можели да пеят когато си поискат и да правят каквото си поискат.Но не за дълго.Скоро войниците на краля намерили скривалището им и ги нападнали.Но сингите били далеч по опасни отколкото краля мислел...

Прочетете още

Раждането на Мрачния Владетел

Раждането на Мрачния Владетел

 

Author: Darth Sparhawk
Date: 19.01.2008

Джек изпъшка, напразно опитвайки се да освободи крака си от падналото дърво. Дъжда плющеше немилостиво върху младежа, а кръвта му бе оцветила влажната шума в червено.
– Помощ! – извика момчето, но знаеше, че е безполезно. Вече се бе мръкнало и никой нямаше да го намери в гората… освен вълците. Младежа си представи святкащите им погледи, блесналите зъби и изплезени езици и изстена. Опита се отново да освободи крака си, но отново не успя...

Прочетете още

Короната на Мълниите

Короната на Мълниите


Author: Darth Sparhawk
Date: 19.01.2008

ПРОЛОГ
Заминаване за звездите

ЗАСТАНАЛ НА ВЪРХА НА КУЛАТА НА ЗВЕЗДОБРОЙЦИТЕ, магът Теринус се чувстваше напълно готов за осъществяването на плановете си. Около него, на огреният от луната балкон, четири негови последователя се суетяха, подготвяйки различните заклинания, с които щяха да го отпратят на най-смелото пътуване в историята на човешкия род.
От друга страна, замисли се Теринус, щом всичко това свършеше, той нямаше ...

Прочетете още

Пламъци

Пламъци


Author: Darth Sparhawk
Date: 16.03.2008

Пламъци

999 г. сл. Хр.

Сър Брайън гледаше морската повърхността и сивите му очи сякаш се опитваха да проникнат под вълните и да видят какво има в глъбините. Бледата слънчева светлина, едвам пробиваща плътната пелена от сиви облаци, се отразяваше в излъсканите му доспехи.
Рицарят свали шлема си и вдиша дълбоко глътка въздух, оставяйки вятъра да повее кестенявата му коса. Това донякъде поразсея мрачното му настроение...

Прочетете още

ВЕСТОНОСЕЦЪТ НА ИСТАРИТЕ

ВЕСТОНОСЕЦЪТ НА ИСТАРИТЕ

 

Author: Любомир Николов-Нарви
Date: 01.04.2008

Глава първа
Юле

След топлата, благодатна есен на 861 година настана ранна и мразовита зима. Първият сняг падна още в началото на ноември и продължи да се трупа ден подир ден, докато покри полята, нивите, горите и хълмовете на цялото Графство с дебел пухкав килим. Затрупани чак до покривите, градчетата и селцата на хобитите се разпознаваха само по дългите стълбове синкав пушек, увиснали неподвижно над всеки комин в спокойния, кристално чист въздух. Беше настанал любимият за всички хобити месец пред-юле* — време за отдих и изобилна трапеза...

Прочетете още