Короната на Мълниите

Короната на Мълниите


Author: Darth Sparhawk
Date: 19.01.2008

ПРОЛОГ
Заминаване за звездите

ЗАСТАНАЛ НА ВЪРХА НА КУЛАТА НА ЗВЕЗДОБРОЙЦИТЕ, магът Теринус се чувстваше напълно готов за осъществяването на плановете си. Около него, на огреният от луната балкон, четири негови последователя се суетяха, подготвяйки различните заклинания, с които щяха да го отпратят на най-смелото пътуване в историята на човешкия род.
От друга страна, замисли се Теринус, щом всичко това свършеше, той нямаше ...

Прочетете още

Пламъци

Пламъци


Author: Darth Sparhawk
Date: 16.03.2008

Пламъци

999 г. сл. Хр.

Сър Брайън гледаше морската повърхността и сивите му очи сякаш се опитваха да проникнат под вълните и да видят какво има в глъбините. Бледата слънчева светлина, едвам пробиваща плътната пелена от сиви облаци, се отразяваше в излъсканите му доспехи.
Рицарят свали шлема си и вдиша дълбоко глътка въздух, оставяйки вятъра да повее кестенявата му коса. Това донякъде поразсея мрачното му настроение...

Прочетете още

ВЕСТОНОСЕЦЪТ НА ИСТАРИТЕ

ВЕСТОНОСЕЦЪТ НА ИСТАРИТЕ

 

Author: Любомир Николов-Нарви
Date: 01.04.2008

Глава първа
Юле

След топлата, благодатна есен на 861 година настана ранна и мразовита зима. Първият сняг падна още в началото на ноември и продължи да се трупа ден подир ден, докато покри полята, нивите, горите и хълмовете на цялото Графство с дебел пухкав килим. Затрупани чак до покривите, градчетата и селцата на хобитите се разпознаваха само по дългите стълбове синкав пушек, увиснали неподвижно над всеки комин в спокойния, кристално чист въздух. Беше настанал любимият за всички хобити месец пред-юле* — време за отдих и изобилна трапеза...

Прочетете още

Тифон

Тифон


Author: Darth Sparhawk
Date: 02.09.2008

ТИФОН

Пролог

Първи го видяха рибарите, застанали на буната и хвърлили въдици с надеждата да уловят някоя риба, докато от другата страна няколко момчета се хвърляха във водата. Съществото изплува от вълните като издигаща се планина и в началото хората просто занемяха. То бе толкова огромно, че не се поддаваше на описание. Нереално грамадно...

Прочетете още

Защитникът на Магията

Защитникът на Магията

 

Author: Darth Sparhawk & Citadelata
Date: 09.04.2009

ЗАЩИТНИКЪТ НА МАГИЯТА
По идея на: Darth Sparhawk
илюстрации: ggeerryy93

Photobucket

Откриването на Защитника
Автор: Darth Sparhawk
ИВАН ЗНАЕШЕ, ЧЕ Е ЗАГАЗИЛ. Все пак, дядо му от малък го предупреждаваше, че ще стане така. Той казваше, че е предупреждавал и родителите му, но те не са го слушали и затова са си отишли без време, оставяйки малко дете в ръцете на стар човек.
На Иван тези думи му се струваха нелогични, тъй като родителите му бяха загинали при оби...

Прочетете още