Категория Творчество

Черната корона

ЗАБЕЛЕЖКА:
Този текст е сурова версия на книга, която предстои да излезе на хартия и събитията в него вече са част от остарял канон в поредицата “Сказания за ледената планина”, който ще бъде променен при издаването на романа.

Черната корона

Author: Darth Sparhawk
Date: 23.12.2013
 photo 271d59ff-4bb6-4e67-a2fc-050b56dc2cd9_zpsa01a056a.jpg

Винаги сме се определяли от способността си да постигаме невъзможното. И си спомняме тези моменти, в които сме дръзвали да погледнем нагоре, да преодоляваме бариери, да се протягаме към звездите, да правим непознатото познато…. като постиженията, с които се гордеем най-много...

Прочетете още

ПОД СЯНКАТА НА ВЕРИГАТА

ПОД СЯНКАТА НА ВЕРИГАТА


Author: Силвия Петрова
Date: 06.03.2015

Книга І: Зидове на презрение

Посвещавам книгата на Александър Драганов”. Ти си човекът, благодарение на който завърших “Под сянката на веригата”, и ти благодаря и за това!

ГЛАВА 1

Зимата бързо настъпваше и с нея пейзажът наоколо бе тъжно посърнал и опустял. На фона на студената безоблачна нощ голите сиви дървета изглеждаха призрачни и разкривени с протегнатите си нагоре клони, които дращеха звездоокия небосвод като костеливи ръце. Вдъхващите живот звуци бяха изчезнали. Воят на вълците в далечината единствен огласяваше притихналата околност...

Прочетете още