Категория Творчество

Търсачите

Милен Колев

Далечен тътен ни кара да сменим посоката на придвижване и тръгваме срещу залязващото слънце. Лъчите му се прокрадват между клоните на широколистните дървета, подчертани от внезапно появилия се дим.

С колегите ми Ана и Димитри не разговаряме помежду си. Бързаме, защото краят на смяната ни наближава и искаме да сме тези, които са направили откритие за днес.

Поне така се надяваме.

Под ботушите на специалните ни костюми се чува хрущенето на пръст, камъчета и изсъхна...

Прочетете още

Пастирът на охлюви

от Георги Димитров

В една малка хижичка, в северната част на Планината, близо до пътя от Връх, надолу за Планчинка, се провеждаше годишният събор на планинарите. Малката зала беше пълна и глъчката беше неописуема. Всички маси бяха пълни и горкият хижар кръжеше между кухнята и залата постоянно с ръце, отрупани с храна и напитки. Въздухът трептеше от вълнение. Освен среща на любителите на планините, събитието беше и мястото, където най-старите и опитни алпинисти и планинари разказваха приключенията, които са преживели от последната сбирка до сега. С особен интерес се очакваха историите на старите планинари като Дългуча, Скитника и Чужденеца...

Прочетете още

Кръвожадния

от Даниел Иванов

В окървавената местност лежаха стотици трупове на смели мъже. От някои стърчаха копия,  на други торсовете бяха отделени от главите, а трети лежаха напълно обезобразени, полегнали в напоената морава с посечени крайници. Бойното поле се беше превърнало в лобно място за тези воини.

Около мъртвите тела, подобно лешояд, който кръжи над предстоящата си плячка обикаляше грамаден мъж с тъмно руса коса до раменете, квадратна брадичка и мрачни като дъждовна нощ очи, хвърлящ два метра сянка зад гърба си, боецът престъпваше от труп на труп, о...

Прочетете още

Пустинна роза

от Камен Йорданов

Пустинна роза

“I dream of rain

I dream of gardens in the desert sand

I wake in pain

I dream of love as time runs through my hand”

“Пустинна роза”, Стинг

– Не се ебавай с мен, гринго!- изръмжах от висотата на моите 39 дни.

Копелето беше на не повече от седмица, но пищовът му беше с големината на Гранд каньон в древните САЩ… Е, разбира се, такъв каквто е бил още преди ерата на Бъфало Бил, трансконтиненталната железница и изтребването и изселването на пътническия гълъб, бизоните и индианците във Вечните ловни полета. Сякаш светеше с някакъв си свой вътрешен блясък на сиянието на ранното пустинно утро, пустия му пищов...

Прочетете още

Приказка за елфи

от Мирослав Петров

част 1 МАГЬОСНИЧЕСКИТЕ ХЪЛМОВЕ

Силният тропот на копита накара играещите си край плиткото вирче зайци да се впуснат стремително към безопасните гъсталаци. Почти  мигновено на обсипаната с дъхави пролетни цветя полянка изскочиха двама ездачи.

Първият беше мъж, на видима възраст около тридесет години, с дълга смолисто черна коса и сапфирени очи. Облечен беше в черен жакет и панталон, ботушите му също бяха черни. На колана си носеше къс меч пъхнат в посребрена ножница, от гърба му висяха къс лък и колчан стрели...

Прочетете още